Best StatusStatus & Stories

Marathi Status on Life | मराठी लाइफ स्टेटस

(link to source)

Hello, Guys, this post is based on the collection of Marathi Status on Life. This all-new Status in Marathi with images.

Marathi Life Status

Please read it and share it in your Friend’s circle too. And if you have any questions, comment in the comment box

Marathi status on life attitude
Royal attitude status in Marathi
Marathi status on love life
Marathi status on the sad life

Marathi status on life attitude

marathi status on life
marathi status on life

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

उगाच कोणी पण कोणासाठी रडत नसत,
अश्रू तेवहाच येतात जेव्हा प्रेम खरं असत…

marathi status on life attitudemarathi status on life attitude

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

कितीही भांडण झाला तरी,
मनात राग न ठेवता,
जे लगेच गोड होतात ना
तेच खरे Life Patner असतात.

marathi status on life attitudemarathi status on life attitude
Marathi status on life attitude

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

खर प्रेम करणारी मुलगी तुमच्याकडे काही मंगत नाही,
तुमचा Time, Attention आणि तिला मिळणारे प्रेम हे पुष्कळ असते तिला.

marathi status on life attitudemarathi status on life attitude

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

जर तुम्ही माझ्या बद्दल वाईट
गोष्ट ऐकली तर समजून घ्या
एके काळी मी त्या लोकांसाठी
खूप चांगली होते पण ते तुम्हाला
सांगणार नाहीत

marathi status on life attitudemarathi status on life attitude

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

खरे प्रेम आयुष्यात फक्त एकदाच
भेटते त्याचे मोल ते निसटल्यानंतर कळत

marathi status on life marathi status on life

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

तिला वाटलं मी विसरूनच गेलो म्हणून बोलणंच बंद झाला
आमच काय राव आजही उचकी आल्यावर पहिला आठवण तिचीच निघते

marathi status on life marathi status on life
Marathi status on life attitude

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

मुलींना कधीच पहिले Propose करत नाही कारण
त्यासाठी हिंमत लागते जी की फक्त मुलांमध्ये आहे

Royal attitude status in Marathi

royal attitude status in marathiroyal attitude status in marathi

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

कोणाकडे काही मागायचं जे आपल्याला हक्काच असतं
ते आपल्याला मिळतच असत.

marathi status on life marathi status on life
Royal attitude status in Marathi

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

तुजा राग आणि मजा प्रेम
एका-सारखंच आहे
ना तुला राग कमी होत
ना माझं तुझ्यावरचं प्रेम कमी होणार …

marathi status on life marathi status on life

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

मी तुझ्यावर एवढे प्रेम करेल की तू Ignore करून
दमशीलआणि शेवटी माझ्याच प्रेमातच पडशील

Sad Status in Marathi

marathi status on life marathi status on life
marathi status on life

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

तू किती पण नाही बोल बायको तर तुलाच बनवणार

royal attitude status in marathiroyal attitude status in marathi

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

शरीर सुंदर असो किंवा नसो
पण शब्द सुंदर असले पाहिजे
कारण लोक चेहरे विसरतात
शब्द नाही विसरत.

royal attitude status in marathiroyal attitude status in marathi

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

Sorry बोलणारा चुकीचा नसतो
फक्त चांगली नाती तुटू नये या साठी कमीपणा घेतात

marathi status on life marathi status on life

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

लोक बोलतात लग्नानंतर प्रेम कमी होते कदाचित आमचं लग्न
होणार नाही म्हणजे आमचे प्रेम कधीच कमी होणार नाही

Marathi status on love life

marathi status on love lifemarathi status on love life

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

कितीही रागआलातरी ना खडूस
तुला सोडून घायचा विचार
कधीच मनात येत नाही

marathi status on love lifemarathi status on love life
Marathi status on love life

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

सं एका वर्ष छान
गेलं तससर्व आयुष्य
तुझ्यासोबत छान घालवायच आहे

marathi status on love lifemarathi status on love life

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

मैत्रीण असावी तुझ्या सारखी
आपलेपणाने सतावणारी
रागावलास का विचारून
तरीही परत परत चिडवणारी.

marathi status on love lifemarathi status on love life
Marathi status on love life

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

करायचं असेल तर असं करा की…
कधी परिस्थितीमुळे तुम्ही वेगळे जरी झाला तर
एकमेकांनी लायकी काढत फिरला नाही पाहिजे
देवाकडे एकमेकांची खुशी मागितली पाहिजे

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

काही Boyfriend- Girlfriend
एवढे भांडण करतात की,
काही कळत नाही,
ते नक्की Relationship मध्ये आहे
की दुश्मन आहेत..

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

जेव्हा आपल्याला आपल्या
Someone special व्यक्तीशी
खूप बोलावं वाटत
तेव्हा ती व्यक्ती एका तर Busy असते
किंवा आपल्याला Ignore करत असते

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

काही लोक असतात असे जे
आपल्याला आयुष्यात येत
नाही आणि आपल्याला
आठवणीतून जात पण नाही.

Marathi status on the sad life

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

आपलं नात पण एकदम सिर्फ
तुम पिक्चर सारखा झाले आहे
भेट ना गाठ Only मोबाईल वर चॅटिंग

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

जगातील सर्वात चांगली भेट म्हणजे
वेड आहे कारण जेव्हा आपण
कोणाला आपला वेळ देतो तेव्हा
आपल्याला जीवनातला तो क्षण देतो तो
परत कधीच येत नाही.

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

काही Couple इतकी Strong असतात
कि काहीही झालं तरी कधीच
एकमेकापासून दूर होत नाही..

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

आपल्या आवडत्या व्यक्तीला
प्रेमाने बघायला पण खूप सुख असत
ज्याने प्रेम केलंय त्यालाच समजेल

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

मी Arrange Marriage करणारे
कारण माझ्या घरच्यांनी मी लहानपणा पासून
माझ्या लग्नाची खूप स्वप्न पाहिले आहे
आणि मला पण त्याच्या त्या
घिगण्यात शामिका व्हायच्या..

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

कधीतरी एकांतात ती हि माझ्याबद्दल
विचार करेल की
त्याला माहीत होते की
मी त्याची होणार नाही तरीही
ते वेडा माझ्यावर प्रेम करत होतो

Boring Life Status

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

काय माहित नाय गो
किती वेळ साथ देणं तुझी
पण जितको वेळ असान
फक्त तुझे आणि तुझेच असान

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

मला प्रेमात
हरावाचं किंवा जीकायच नाही
फक्त तुझ्यासोबत
आयुष्यभर जगायचं आहे

#rcorners2 {
border-radius: 7px;
border: 2px solid red;
padding: 20px;
text-align: center;
}

मनातलं बोलायला धाडस लागत
पण न बोलता मनातलं
ओळखायला ख्या प्रेमात पडाव लागत

We hope that you like this Whatsapp Marathi  Life Status, we also have more collection of Marathi love status and Marathi Status  

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button